Samsung MicroSD-kort Raspberry PI med förinstallerat Linux, NOOBS, MicroSD till SD-adapter, 8GB

Förinstallerad med NOOBS (New Out of Box Software) vilket gör det enkelt att installera en av de sex medföljande distarna. Raspbian, Pidora eller varför inte nån av XBMC-varianterna.

• NOOBS.
• Välj någon av de sex medföljande distarna.
• Raspberry Pi Recovery System förinstallerat på SD-kortet.


ARTNR RPI-MSD8GB

Samsung MicroSD-kort Raspberry PI med förinstallerat Linux, NOOBS, MicroSD till SD-adapter, 8GB